Välkommen till New Medic Era support center

För att effektivisera supportförfrågningar och bättre betjäna dig använder vi ett supportbiljetssystem. Varje supportförfrågan tilldelas ett unikt nummer som du kan använda för att spåra och svar ärandet.

Som referens tillhandahåller vi kompletta arkiv och historik över alla dina bäranden om support.

En giltig e-postadress krävs för att skicka ett ärende.